Τρόποι Προβολής @ DestinationCrete

Το DestinationCrete συνεχώς επενδύει στην ανάπτυξη του δικτύου του και επιδιώκει να συνάπτει συνεργασίες με φορείς που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη προώθηση του τουριστικού προϊόντος, όπως το ArrivalGuides.com.

Η συμμετοχή σας στο δίκτυο μας αυτόματα σημαίνει ότι και η ίδια η επιχείρηση σας θα επωφεληθεί από την στρατηγική εξωστρέφειας που ακολουθούμε, γιατί πρωταρχικός μας σκοπός είναι να προσφέρουμε ανταποδοτικότητα στα μέλη μας.

Στρατηγικός στόχος του DestinationCrete αποτελεί η δημιουργία ενός ισχυρού brand name για την Κρήτη που θα περιλαμβάνει και θα αναδεικνύει τις ποιοτικές, εναλλακτικές και αντιπροσωπευτικές πτυχές του σύγχρονο προφίλ του τουριστικού προϊόντος του νησιού, αποδίδοντας έτσι προστιθέμενη αξία σε όσους αποτελούν μέρος αυτού.

Ενημερωθείτε για το τι περιλαμβάνει κάθε πακέτο προβολής που προσφέρουμε στο DestinationCrete. Για να κατανοήσετε καλύτερα τις επιλογές δείτε τη σχετική παρουσίαση/demo των πακέτων στο σχετικό video!

 

Στοχευμένη Προβολή ανά Περιοχή στο DestinationCrete

  1. Στοχευμένη προβολή στην ΕΝΟΤΗΤΑ της γεωγραφικής περιοχής στην οποία βρίσκεται η κάθε επιχείρηση στο ΜΠΛΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ("Σας προτείνουμε") με τις προτεινόμενες από το DestinationCrete επιχειρήσεις. 
    (*) Σημειώνουμε πως οι ενότητες των γεωγραφικών περιοχών αποτελούνται από μεγάλο (30-200) αριθμό σελίδων.
  2. (!) Υψηλή θέση στην σειρά κατάταξης στην λίστα των επιχειρήσεων
  3. (!) Σηματοδότηση της επιχείρησης στην λίστα με εικονίδιο "Αγαπημένα/Σας προτείνουμε/Συνεργάτης".

Προβολή με Banner στις αρχικές σελίδες του DestinationCrete

  1. Προβολή με τη χρήση Banner που θα οδηγεί στη σελίδα της επιχείρησης (ή στοχευμένο εσωτερικό στη σελίδα της επιχείρησης στο destination Crete) σε μία από τις αρχικές σελίδες του DestinationCrete
    CHECK HERE: http://www.destinationcrete.gr

Προβολή με Banner στο footer ή στις υπόλοιπες σελίδες του DestinationCrete

  1. Προβολή με χρήση Banner που θα οδηγεί στη σελίδα της επιχείρησης (ή στοχευμένο εσωτερικό στη σελίδα της επιχείρησης στο destination Crete) από τις υπόλοιπες σελίδες του DestinationCrete. (*) Το banner θα τοποθετηθεί σε ολόκληρη ενότητα (μεγάλο αριθμό σελίδων) ή στο footer.

(*) Προσφορά συνεργασίας:

Στις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να διαφημιστούν στις αρχικές μας σελίδες προσφέρουμε την ετήσια προβολή στον online οδηγό Κρήτης DestinationCrete στο ArrivalGuides.com στην μισή τιμή !

 

Κατεβάστε από εδώ το φυλλάδιο παρουσίασης του DestinationCrete

alt

Συμμετοχή @ Destination Crete

Επιδιώκουμε να γνωρίζουμε έναν προς έναν τους συνεργάτες μας και να έχουμε προσωπική γνώση και εμπειρία από τις προβαλλόμενες υπηρεσίες & προϊόντα.

Γιατί λοιπόν να ενταχθείτε στο δίκτυο των συνεργατών μας;

01 για να γίνετε μέλος του πιο συγκροτημένου και οργανωμένου δικτυακού κόμβου για το νησί της Κρήτης και να απολαύσετε τα προνόμια που απορρέουν από την συμμετοχή σας

02 για να έχετε στοχευόμενη προβολή σε όλες τις ενότητες και υποενότητες του destination Crete που αφορούν στην γεωγραφική περιοχή στην οποία δραστηριοποιείστε

03 για να δείτε την επιχείρηση σας μελλοντικά να προωθείται στα «εξατομικευμένα» πακέτα πληροφορίας και διακοπών που θα παρέχει το destination Crete στους επισκέπτες που αποζητούν μια πιο προσωπική εμπειρία στο νησί

04 για να συμμετέχετε χωρίς οικονομική επιβάρυνση, με μόνο κριτήριο επιλογής από το εμπορικό τμήμα του destination Crete, την ποιότητα και την αξιοπιστία της παρεχόμενης υπηρεσίας & των προϊόντων σας, σε συγκεκριμένα σημεία του δικτυακού μας κόμβου

05 για να βελτιώσετε την εταιρική σας εικόνα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σας εκμεταλλευόμενοι τους εσωτερικούς μηχανισμούς του destination Crete (σχόλια & βαθμολογίες επισκεπτών) που διατίθενται χωρίς χρέωση

Στόχος μας

Αρχικά να διαμορφώσουμε ένα δίκτυο μέσω του οποίου ο επισκέπτης θα μπορεί να απολαύσει ποιοτικές υπηρεσίες, να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τη διαμονή του και να αντλήσει τις κατάλληλες και ακριβείς πληροφορίες για να εμπλουτίσει τις διακοπές του. Μακροπρόθεσμα, αποκλειστικός στόχος του destination Crete είναι να προσφέρει εξατομικευμένα πακέτα διακοπών στους επισκέπτες του νησιού στη βάση του δικτύου των τοπικών επιχειρήσεων που θα αναπτύξει, ενώ παράλληλα να προσφέρει ανταποδοτικά οφέλη στους συνεργάτες που το συγκροτούν και το στηρίζουν.

Στρατηγική

Η στρατηγική ανάπτυξης του destination Crete θα υλοποιηθεί σε διάφορα στάδια. Κάθε στάδιο ανάπτυξης σας προσφέρει συγκεκριμένα οφέλη και συγκεκριμένους τρόπους προβολής για την επιχείρηση σας. Σε κάθε νέο στάδιο ανάπτυξης του destination Crete οι επιλογές προβολής και συμμετοχής στο δίκτυο του destination Crete θα αυξάνονται και θα διαφοροποιούνται με καινοτομικό χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας προστιθέμενη αξία για τα μέλη μας.

 

Contact Us

 
 
Subscribe to our newsletter!